Bepalingen

Versie 21 juni 2022

Wedstrijdbepalingen

 1. De wedstrijden worden gehouden volgens de bepalingen van het Reglement voor Roeiwedstrijden, voor zover van toepassing de bepalingen standaardprogramma tweedaagse nationale wedstrijden van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) en de aanvullende bepalingen zoals vermeld op de website van de wedstrijdorganisatie.
 2. De wedstrijden worden gehouden op de Willem-Alexander Baan te Zevenhuizen. Gebruik wordt gemaakt van een rechte, geballiseerde acht-ploegenbaan over 2000 meter.
 3. Boord-aan-boordwedstrijden over 2000 meter op een 8-ploegenbaan. Met uitzondering van de ongestuurde boordnummers (4- en 2-), deze varen op een 6-ploegenbaan.
 4. De Nederlandse Studenten Roeifederatie en/of de D.S.R. Proteurs-Eretes zijn onder geen beding aansprakelijk voor beschadigde of verloren voorwerpen van bezoekers, deelnemende verenigingen of deelnemers in welke vorm dan ook.
 5. Het deelnemen aan en bezoeken van de wedstrijden geschiedt op eigen risico.
 6. Wedstrijdleiding: Lucas Boogaart, Eveline Wouters en Marloes Faber, wedstrijdleider@nsrf.nl
  Hoofd van de Jury: Laura van de Wardt, hoofdjury@nsrf.nl
  Veiligheidscoördinator: Mark Nijmeijer, penningmeesterslot@nsrf.nl.
 7. Aanvangstijden (eerste start): 09:00 uur.
 8. De atletenweging vindt plaats in de weegruimte bij de kleedkamers.
 9. De botenweging vindt plaats in de botenloods.

Inschrijven en terugtrekken

 1. Inschrijving: tot dinsdag 28 juni 18.00 uur via het KNRB inschrijfprogramma.
 2. Loting: donderdag 30 juni 19:00 uur bij de wedstrijdleiding.
 3. Inschrijfgeld:
  • Skiff € 24,00;
  • Twee € 31,50;
  • Vier € 40,50;
  • Acht € 49,00;
  • Bedrijfsacht € 200,00.
 4. Het inschrijfgeld dient vóór vrijdag 1 juli 18:00 uur op NL 74 RABO 0144 0588 55 t.n.v. NSRF inz. Slotwedstrijden o.v.v. ‘verenigingsnaam’ te zijn overgemaakt.
 5. Het dubbel starten van velden in hetzelfde blok of aansluitende blokken is niet mogelijk. Mocht een ploeg dit toch doen is dat op eigen risico, hier wordt dus geen rekening mee gehouden. Ploegen kunnen zich niet beroepen op ingediende verzoeken betreffende het bovengenoemde.
 6. Bij terugtrekking na de sluiting van de inschrijvingen blijft het inschrijfgeld verschuldigd. Op terugtrekking na loting staat een boete, de hoogte van het verschuldigde boetebedrag wordt uitgevoerd conform RvR Art. 31. Wanneer men zich daarbij beroept op een acuut ziektegeval, dient de baanarts dit te bevestigen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van deze boete (uiterlijk binnen 2 weken na de laatste wedstrijddag).
 7. Voor het mix veld LD/H dient door de lichte dame gewogen te worden, hiervoor zal het skiff gewicht gelden. Dit veld is klasserend.
 8. Voor het mix veld D/LH dient gewogen te worden door de lichte heer, hiervoor zal het skiff gewicht gelden. Dit veld is klasserend.
 9. Het mix 8+ veld is klasserend.

Toelichting talentenvelden

 1. Op de zaterdag van de NSRF Slotwedstrijden worden de nummers Heren Talenten 8+, Dames Talenten 8+ en Dames Talenten 4* uitgeschreven.
 2. Deze velden zijn niet klasserend.
 3. De Talenten-velden staan alleen open voor bij de NSRF aangesloten verenigingen.
 4. In de nummers mogen alleen roeiers starten die nooit in klasserende velden zijn gestart.
 5. Iedere ploeg dient uit ten minste zes (8+), respectievelijk drie (4*) onervaren (in de zin van art. 14 lid 4 RvR) roeiers te bestaan (stuurman/-vrouw niet meegeteld).
 6. Per vereniging kan slechts één ploeg voor ieder Talenten-veld worden ingeschreven.
 7. De stuurman/-vrouw moet aantoonbaar eerder een boord-aan-boord wedstrijd over twee kilometer hebben gestuurd in een gladde boot. Aan deze voorwaarde moet de ingeschreven stuurman/-vrouw voldoen bij sluiting van de inschrijving.
 8. De stuurman/-vrouw hoeft niet gewogen te worden.

Aansprakelijkheid & privacy

 1. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade van bezoekers, deelnemers of exposanten aan de wedstrijden aan lijf of goed geleden.
 2. Het deelnemen aan en bezoeken van de wedstrijden geschiedt op eigen risico.
 3. Bij aankomst op het wedstrijdterrein accepteert de bezoeker of deelnemer dat hij of zij mogelijk gefilmd of gefotografeerd wordt. De NSRF en de D.S.R. Proteurs-Eretes werken samen met Time-Team Regatta Systems en de Proteus Live Video Commissie om o.a. de livestream via onze website, Youtube en ‘NSRF Slotwedstrijden’ sociale mediakanalen te ontsluiten.