Organisatie

De organisatie van de Slotwedstrijden ligt in handen van de Nederlandse Studenten Roei Federatie (NSRF). Er is een vaste commissie binnen de NSRF die verantwoordelijk is voor het wedstrijd gedeelte. Elk jaar wordt er een medeorganiserende vereniging gezocht die het kantgedeelte organiseert. De inschrijfprocedure voor de medeorganisatie van de Slotwedstrijden vindt altijd plaats voor 1 april van het jaar ervoor. Voor meer informatie over de procedure verzoeken wij u contact op te nemen met het bestuur van de NSRF.

In 2023 wordt de NSRF Slotwedstrijden georganiseerd samen met W.S.R. Argo.

Contactgegevens NSRF Slotwedstrijden commissie:

Contactpersoon: Maarten Verbrugge
E-mail: wedstrijden@nsrf.nl
Bankrelatie: Rabobank rekeningnummer NL74RABO 0144 0588 55, t.n.v. NSRF inz. Slotwedstrijden

Hoofd van de Jury: Laura van de Wardt 
E-mail: hoofdjury@nsrf.nl

Wedstrijdleiding: Lucas Boogaart & Wouter van der Does
E-mail: wedstrijdleider@nsrf.nl

Baancommissie: Emma Verburg, Gilles Luyendijk, Eliane Kessels
E-mail: bc@nsrf.nl