Trainen
Het trainen voor, gedurende en na afloop van de wedstrijden is niet toegestaan.

Warmroeien en uitroeien
Warmroeien en uitroeien dient te gebeuren in de daarvoor speciaal aangelegde oproeibanen die gescheiden van de wedstrijdbaan te vinden zijn zoals op de kaart hierboven duidelijk te zien is.

Starten
Tien minuten voor uw geplande start meldt u zich bij de kamprechter aan het einde van de oproeibaan. Deze kamprechter zal u en de ploegen waartegen u start op volgorde verzoeken om onder de brug door te varen naar de start, waar u zich gereed maakt voor de start en het commando wordt overgedragen aan de dienstdoende starter.

Verboden gebied
De banen 0 en 9 zijn uitgeroepen tot verboden gebied. Dat betekent dat zowel de boot als de bladen niet in deze banen mogen komen.

Finishen
Wanneer u na uw race wordt verwacht aan het erevlot, volgt u de daarvoor aangegeven circulatie. In alle andere gevallen volgt u de baan naar stuurboord, waarbij u na een U-bocht weer terug bent in het oproeigebied. Volgens dezelfde circulatie als tijdens het oproeien, is hier de gelegenheid om uit te roeien. Vervolgens legt u aan bij één van de twee inkomende vlotten. Let op: de roeiers aan het begin van de oproeibaan en de roeiers die terugkomen van de finish kruisen elkaar bij de inkomende vlotten. Let hier dus extra goed op!

Overtredingen
Overtreden van de verkeersregels kan bestraft worden met een waarschuwing of andere, in het reglement voor roeiwedstrijden gespecificeerde, disciplinaire maatregelen.

Weersomstandigheden
Als de weersomstandigheden dat vereisen kan de wedstrijdorganisatie besluiten maatregelen te nemen met als doel onveilige en oneerlijke situaties te beperken. Op dat moment zullen op deze pagina mogelijk afwijkende verkeersregels gepubliceerd worden. Houd hiervoor de pagina Weersituatie & fairnessprotocol in de gaten.