22 april 2016

Organisatie

De organisatie van de Slotwedstrijden ligt in handen van de NSRF. Er is een vaste commissie binnen de NSRF die verantwoordelijk is voor het wedstrijd gedeelte. Elk jaar wordt er een medeorganiserende vereniging gezocht die het kantgedeelte organiseert. De inschrijfprocedure voor de medeorganisatie van de Slotwedstrijden vindt altijd plaats voor 1 april van het jaar ervoor. Voor meer informatie over de procedure verzoeken wij u contact op te nemen met het NSRF-Bestuur.

In 2018 wordt de NSRF Slotwedstrijden samen met de A.R.S.R. Skadi georganiseerd.

Contactgegevens NSRF Slotwedstrijden commissie:

Contactpersoon: Hannah de Vries
E-mail: slotwedstrijden@nsrf.nl
Bankrelatie: Rabobank rekeningnummer NL74RABO 0144 0588 55, t.n.v. NSRF inz. Slotwedstrijden.

Contactgegevens Skadi:

Contactpersoon: Matthijs Freund
E-mail: wedstrijd@skadilustrum.nl