Fairnessprotocol 2024

Wedstrijdspecifieke gegevens in aanvulling op Fairnessprotocol NSRF Slotwedstrijden 2024

02  juli 2024, versie 1.0

 

Leden fairnesscommissie

Om goede en gedragen fairnessbeslissingen te kunnen nemen is het van belang dat in de fairnesscommissie een goede mix aanwezig is op het gebied van roeien, coachen en jureren op een zo hoog mogelijk niveau. Zo mogelijk is ook bij tenminste één van de fairnesscommissieleden bekendheid met de lokale situatie. De fairnesscommissie bestaat uit 3 leden die zo mogelijk niet betrokken zijn als coach of roeier bij de wedstrijd. Maximaal één lid van de fairnesscommissie mag deel uitmaken van de wedstrijdorganisatie. De fairnesscommissie adviseert het hoofd van de jury over de te nemen fairnessmaatregelen. Daarom heeft het hoofd van de jury geen zitting in de fairnesscommissie. De fairnesscommissie is als volgt samen gesteld:

 

Functie

Naam

Voorzitter

Lucas Boogaart (wedstrijdleiding)

Lid

Wouter van der Does (wedstrijdleiding)

Lid

Arne Hendriks

Lid

Berend van Leengoed

Lid

Rik Verboeket (zaterdag)

Lid

Vincent Wassenaar (zondag)

 

Communicatie weersomstandigheden

In het fairnessprotocol wordt aangegeven dat op vaste communicatiemomenten op de website van de wedstrijd informatie zal worden verstrekt over de verwachte weersomstandigheden gedurende het weekend. Deze momenten worden ook duidelijk aangekondigd op de website. De vaste momenten zijn:

Vooraf

Zaterdag

Zondag

Woensdag

22:00

08:00

08:00

Donderdag

22:00

13:00

13:00

Vrijdag

22:00

22:00

 

 

Tijdens de wedstrijd zal er gecommuniceerd worden rondom de eerste start (8.00 uur) en een uur voor de eerste start van het middagblok (omstreeks 13.00 uur).

 

Communicatiematrix

Via onderstaande communicatiematrix geeft een wedstrijd inzicht via welk medium bepaalde informatie wordt verspreid en op welk moment. Het is van belang dat iedere wedstrijd helder heeft langs welke kanalen en op welk moment informatie wordt bekend gemaakt. Iedere wedstrijd maakt op zijn website kernachtig duidelijk op welke wijze en wanneer specifieke informatie wordt verspreid.

 

Medium

Welke info

Wanneer

Website

Alle mededelingen, complete info

Elke verandering

Time Team tracker

Direct relevante informatie voor tijdschema

Bij acute veranderingen

Secretariaat

Direct relevante informatie voor tijdschema

Bij acute veranderingen

Omroep

Direct relevante informatie voor tijdschema

Bij acute veranderingen

WhatsApp (groep voor jury en wedstrijdcommissie)

Direct relevante informatie voor tijdschema

Bij acute veranderingen

 

Prioriteringslijst bij krapte in tijdschemaZaterdag

   

Veld

Prioriteit

Opmerking

Ochtendpauze

0

Verplicht

Lunchpauze

0

Verplicht

Middagpauze

0

Verplicht

FISU A-finales

0

Buiten macht NSRF Slotwedstrijden

FISU B-finales

0

Buiten macht NSRF Slotwedstrijden

DEj 4+

1

Klassementsveld, altijd met B finale

DEj 8+

1

Klassementsveld, altijd met B finale

HEj 4+

1

Klassementsveld, altijd met B finale

HEj 8+

1

Klassementsveld, altijd met B finale

LHEj 4*

1

Klassementsveld, altijd met B finale

LHEj 8+

1

Klassementsveld, altijd met B finale

LDEj 4*

1

Klassementsveld, altijd met B finale

DDev 2x

1

Klassementsveld, altijd met B finale

DDev 4-

1

Klassementsveld, altijd met B finale

HDev 2x

1

Klassementsveld, altijd met B finale

HDev 4-

1

Klassementsveld, altijd met B finale

LHDev 2x

1

Klassementsveld, altijd met B finale

LHDev 4-

1

Klassementsveld, altijd met B finale

LDDev 2x

1

Klassementsveld, altijd met B finale

DE 2x

2

Elite velden open voor zo veel mogelijk ploegen

DE 4-

2

Elite velden open voor zo veel mogelijk ploegen

HE 2x

2

Elite velden open voor zo veel mogelijk ploegen

HE 4-

2

Elite velden open voor zo veel mogelijk ploegen

LDE 2x

2

Elite velden open voor zo veel mogelijk ploegen

LHE 2x

2

Elite velden open voor zo veel mogelijk ploegen

LHE 4-

2

Elite velden open voor zo veel mogelijk ploegen

LDB 2x

3

Beginner veld, kan geen Elite

LDG 4x

4

Kan ook op zondag Elite 4x

LHG 4x

4

Kan ook op zondag Elite 4x

DG 4x

4

Kan ook op zondag Elite 4x

HG 4x

4

Kan ook op zondag Elite 4x

DG 1x

5

Kan ook op zondag Elite 1x starten, veel tijd voor 1 roeier

HG 1x

5

Kan ook op zondag Elite 1x starten, veel tijd voor 1 roeier

LDG 1x

6

Kan ook op zondag Elite 1x starten, veel tijd voor 1 roeier, kan ook zwaar starten

LHG 1x

6

Kan ook op zondag Elite 1x starten, veel tijd voor 1 roeier, kan ook zwaar starten

HG 2-

7

Kan ook op zondag Elite 2- starten, veel tijd voor 2 roeiers

DG 2-

7

Kan ook op zondag Elite 2- starten, veel tijd voor 2 roeiers

LHG 2-

7

Kan ook op zondag Elite 2- starten, veel tijd voor 2 roeiers
Zondag

   

Veld

Prioriteit

Opmerking

Ochtendpauze

0

Verplicht

Lunchpauze

0

Verplicht

Middagpauze

0

Verplicht

HB 8+

1

Laatste kans EJ ploegen beginner af

DB 8+

1

Laatste kans EJ ploegen beginner af

LHB 8+

1

Laatste kans EJ ploegen beginner af

LHB 4*

1

Laatste kans EJ ploegen beginner af

LDB 4*

1

Laatste kans EJ ploegen beginner af

DB 4+

1

Laatste kans EJ ploegen beginner af

HB 4+

1

Laatste kans EJ ploegen beginner af

HE 2+

2

Kenmerkend Slotwedstrijden veld

DE 8+

2

Kenmerkend Slotwedstrijden veld

HE 8+

2

Kenmerkend Slotwedstrijden veld

LHE 8+

2

Kenmerkend Slotwedstrijden veld

LDE 8+

2

Kenmerkend Slotwedstrijden veld

DTal 4*

3

Doorgeschoven van de zaterdag

DTal 8+

3

Doorgeschoven van de zaterdag

HTal 8+

3

Doorgeschoven van de zaterdag

LHE 4x

4

Elite velden open voor zo veel mogelijk ploegen, en veel roeiers per race

HE 4x

4

Elite velden open voor zo veel mogelijk ploegen, en veel roeiers per race

DE 4x

4

Elite velden open voor zo veel mogelijk ploegen, en veel roeiers per race

LDE 4x

4

Elite velden open voor zo veel mogelijk ploegen, en veel roeiers per race

DE 2+

5

Doorgeschoven van de zaterdag

LHE 2+

5

Doorgeschoven van de zaterdag

DE 2-

6

Elite velden open voor zo veel mogelijk ploegen, en gemiddeld roeiers per race

HE 2-

6

Elite velden open voor zo veel mogelijk ploegen, en gemiddeld roeiers per race

LHE 2-

6

Elite velden open voor zo veel mogelijk ploegen, en gemiddeld roeiers per race

DE 1x

7

Elite velden open voor zo veel mogelijk ploegen, weinig roeiers per race

HE 1x

7

Elite velden open voor zo veel mogelijk ploegen, weinig roeiers per race

LDE 1x

7

Elite velden open voor zo veel mogelijk ploegen, weinig roeiers per race

LHE 1x

7

Elite velden open voor zo veel mogelijk ploegen, weinig roeiers per race

DB 2x

8

Laatste kans om beginner af te gaan, gemiddeld roeiers per race

HB 2x

8

Laatste kans om beginner af te gaan, gemiddeld roeiers per race

LHB 2x

8

Laatste kans om beginner af te gaan, gemiddeld roeiers per race

DB 1x

9

Laatste kans om beginner af te gaan, weinig roeiers per race

HB 1x

9

Laatste kans om beginner af te gaan, weinig roeiers per race

LDB 1x

9

Laatste kans om beginner af te gaan, weinig roeiers per race

LHB 1x

9

Laatste kans om beginner af te gaan, weinig roeiers per race

LHG 4+

10

Gevorderde veld, maar geen vervangend Elite veld

HG 4+

10

Gevorderde veld, maar geen vervangend Elite veld

DG 4+

10

Gevorderde veld, maar geen vervangend Elite veld

LHG 4-

11

Kan ook op zaterdag Elite 4-

HG 4-

11

Kan ook op zaterdag Elite 4-

DG 4-

11

Kan ook op zaterdag Elite 4-

DG 2x

12

Kan ook op zaterdag Elite 2x

LDG 2x

12

Kan ook op zaterdag Elite 2x

HG 2x

12

Kan ook op zaterdag Elite 2x

LHG 2x

12

Kan ook op zaterdag Elite 2x

HG 2+

13

Kan HE 2+ starten

LDG-B 2x

14

Gevorderde-b samen met gevorderde

DG-B 4-

14

Gevorderde-b samen met gevorderde

LHG-B 4-

14

Gevorderde-b samen met gevorderde

HG-B 4-

14

Gevorderde-b samen met gevorderde

Mix 4x

15

Fuif veld

Mix8+

15

Fuif veld

OO 8+

15

Fuif veld

Functieacht

15

Fuif veld